tagPoezie EroticaMie-mi place sa ma fut

Mie-mi place sa ma fut

byprintesa72©

MIE-MI MPLACE SĂ MĂ FUT (variantă)

Eu vă spun de la-nceput,
Că îmi place să mă fut.
Şi în cur, şi în pizdiţă,
Şi-n frumoasa mea guriţă.

Niciodată nu-s sătulă,
Vreau mereu în mine-o pulă.
Cum dă de-o pulă sculată,
Pizda Sofiţei tresaltă,

Picioarele-mi sunt desfăcute,
Găurile trebuiesc futute.
Când pula intră în mine
Pentru a mă fute bine,

Trebuie să nu se-ndoaie,
Şi să-mi intre pân`la coaie.
Când pătrunde sub lindic,
Să simt pula şi-n buric.

Când o pulă de bărbat
Intră-n mine îndesat,
Trebuie să fie groasă,
Lungă şi foarte vânjoasă.

Când îmi intră-ntre picioare,
Pizda să-mi pârâie tare,
Iar când curu-a penetrat,
Ochii să-i simt c-au crăpat.

Să o simt cum îmi ajunge,
Până-n gât lângă laringe.
Nu vă temeţi măi bărbaţi
Când în cur mă penetraţi.

Anusul este spălat,
Nici o urmă de căcat,
Îmi place să fiu curată,
Şi gaura-mi parfumată.

Lindicul dintre picioare,
O să-l lingeţi cu-ncântare;
Şi pe loc eu intr-un spasme
Fiindcă am cam trei orgasme.

Şi mai am vre-o trei, vă jur,
Când sunt linsă bine-n cur.
Atunci uteru-mi zvâcneşte,
Şi din vagin îmi ţâşneşte,

Un şuvoi de malahie,
Cu miros de iasomie.
Dacă bărbatu-i curat
Şi pe coaie-i epilat,

Apoi cu poftă şi sârg,
Pe-amândouă i le sug.
Şi îmi vine câteodată,
O poftă nemăsurată,

Când un şaizeci nouă fac,
Şi-n cur mă linge-un bărbat,
Să-i bag şi eu limba-n cur,
Făcând-o fără cusur.

Nu sunt o destrăbălată,
Eu sunt doar o ahtiată
După tot ce e pervers,
Când vine vorba de sex.

Şi îmi vine câte-odat`
Când sperma vr-unui bărbat
Îi ţâşneşte brusc din coaie
Drept pe faţa mea bălaie,

Cu ea să mă frecţioneze,
Obrajii să mi-i maseze.
Din când în când la bărbat,
Îi iau pula la frecat,

Şi-l aştept până când poate,
Pe ţâţe să se sloboade.
Nu ştiţi ce fel de-ncântare
Îmi produce sperma care,

O întind pic după pic,
De la gât până-n buric.
Şi o las să-mi intre-n piele,
Ţâţele devin rebele,

Iară sfârcurile mari,
Devin fragede şi tari.
Şi-un orgasm atunci mă-ncinge
Când bărbatul mi le linge.

Şi-apoi iar doresc fierbinte,
Limba-n cur ca să îmi intre.
Şi-am orgasmul cel mai tare,
Când sunt linsă-ntre picioare.

Şi închei ca la-nceput,
Vreau mereu să mă tot fut.

Report Story

byprintesa72© 2 comments/ 26893 views/ 0 favorites

Share the love

Report a Bug

1 Pages:1

Va rugam sa Dati un Calificativ Acestui Text:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments (2 older comments) - Click here to add a comment to this poem or Show more comments or Cititi Toate Comentariile Utilizatorilor (2)

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

You may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel