Surpriza

byScorpio58©

Nu, nu visez -- este puțin trecut de cinci dimineața, iar ce se aude este, clar, soneria de la ușa mea...

Prima chestie care-mi trece prin minte este că s-o fi întâmplat vreo inundație, ceva, iar administratorul caută să descopere sursa...

Sunt în pijama, adică îmbrăcat decent pentru ora despre care vorbim, așa că, fără să mă mai uit pe vizor, deschid...

Ce inundație, ce administrator, că apare o claie de păr blond și cârlionțat, o fată cu niște ochi albaștri de simt că mă scufund, indiferent cât pot să fiu de adormit, cu un zâmbet de mă trec toți fiorii facerii de copii, în rest, palton, de fapt cojoc, care nu mă lasă să văd decât niște cizme, probabil pentru export, pentru nemți...

Răspunde la numele de Corina, este din Mediaș și... habar n-am ce-o aduce la mine la ușă, dar, cum am avut ocazia să ne cunoaștem, nu este cazul s-o țin la ușă, așa că-i fac loc și o invit să intre...

Nu-mi cere scuze, ci râde, ba mă mai ia și la ture:

-- Hai, somnorosule, zi-mi unde ai cafeaua, zahărul, ibricul, că prea ești turtit!...

În sfârșit, îmi revin din starea de șoc...

-- Pui mic, tu dezbracă-te, că de cafea mă ocup eu!...

Uitasem cât poate fi de glumeață:

-- Cât de mult vrei să... mă dezbrac?...

Cum n-am apucat s-o fut niciodată, că nu ne-au lăsat... împrejurările, îi zâmbesc și, hotărât, la risc, dacă tot a întrebat, îi răspund:

-- Cum te-a făcut mămicuța ta!...

Sunt, recunosc, surprins -- știu că este inginer electronist, dar, totuși, nu toți care vin la mine-n casă își bagă ghearele în sculele mele de muzici...

O fracțiune de secundă chiar bagă volum, la greu -- clar, le-a dat deșteptarea și vecinilor... O doare-n pix, că doar sunt vecinii mei, nu ai ei!...

S-a descurcat -- și-a pus niște James Last și mă așteaptă...

Termin și eu cu fiertul cafelei, cu ceștile, cu tava și intru în casă...

M-a ascultat, boarfa, e goală, în fotoliu, picior peste picior, cu o țigară din pachetul meu între buze -- mă refer la cele de sus!...

Mă ia la ture:

-- Ce faci, bei cafea sau mă... tăvălești?...

Știu că-i zănatică, dar acolo, la ea în oraș, nu s-au brodit lucrurile, chestie pe care, clar, am regretat-o amândoi...

Pun tava cu cafelele pe măsuță, apoi o iau pe Corina de mâini, o îmbrățișez și o sărut -- am mai făcut chestia asta și data trecută, însă... doar atât!...

Nu stau la frecții -- îi bag mâna între picioare pentru ca să constat ce bănuiam deja -- e udă, dornică și, cel mai probabil, darnică...

Ce preambul, ce chestii?!?...

E în brațele mele, trântită în pat, cu cracii larg desfăcuți, ajutată și de brațele mele, iar eu bag, la greu, făcând-o să icnească:

-- Hooooo! Barbarule!... Ia-mă ușor, că nu fug!... Stau la tine până diseară, dacă mă primești!...

Ce să-i spun?

-- Stai și până mâine, frumoaso, că te pot ține!...

Se face un pic de pauză:

-- Și eu care credeam că te prind cu vreo prietenă!...

Nu comentez, doar mă gândesc ce aiurea ar fi fost dacă venea ieri, de exemplu...

Nu-i cazul să-i spun ei chestia asta...

Este tensionată -- sigur nu se aștepta s-o am așa de mare...

I-o dau, ca s-o simtă!...

Îmi place cum icnește și o face sincer, nu de complezență...

Dacă tot tac, o apucă pe ea limbarița:

-- Băăăăăi!... Ai grijă! Ia-mă ușor!...

Ce ușor, că doar e udă, așa că bag, fără limită!...

Cât intră, până la coaie!...

Icnește -- ciocanul și văitatul!...

Îndesesc ritmul și mă și forțez, să fiu sigur că-i intră toată...

Se încruntă:

-- Mi-o faci din ambiție!...

Îi zâmbesc:

-- Da, dar când te simt atât de bine, nu pot decât să mă întărât și mai mult!...

Zâmbește, apoi, când i-o bag în străfunduri, deschide gura și scoate un:

-- Ohh!...

Și-a dat drumul!...

Nu-i dau pauză -- pompez la ea și mai tare -- mi-am încrucișat picioarele între cracii ei, să fiu sigur că intru tot, tot, tot... O pompez cât pot de tare, iar ea nici măcar nu mai este în stare să icnească...

Încearcă, ceva, deschide gura, dar nu scoate nici un fel de sunet...

Am luat-o de curvă, așa c-o tratez ca atare...

Simt că sunt aproape -- o prind de ceafă și-mi bag pula-n gâtul ei...

Grohăie, ca o scroafă, chiar dă semne că ar vrea ca să vomite, dar eu tot cu pula-n gâtul ei stau -- de fapt, o pompez, având grijă, sadic, s-o fac să aibă probleme cu respirația...

În fond, cine-a pus-o să vină la mine așa, la cinci dimineață, fără ca măcar să mă anunțe?!?...

Las-o, că merită să-i fac ce-i fac!...

La duș suntem, parcă, altfel -- mai decenți, dacă se poate spune chestia asta despre doi în pielea goală. După ce tocmai și-au tras-o...

Face gargară, la greu...

O întreb:

-- Ce-i, pui mic, probleme?...

Se uită urât:

-- Știu că multe fac chestia asta, dar puteai și tu să întrebi!...

Sunt, recunosc, puțin debusolat și mă fâstâcesc:

-- Cum era să te întreb?...

-- Oricum, dar nu așa -- mă simt de parcă aș fi fost violată, chiar dacă, prin absurd, mi-am dat consimțământul...

O prind, o strâng în brațe și o sărut...

-- Iartă-mă frumoasa mea, dar... m-ai luat așa, de dimineață, pe nepregătite...

-- ... Știu, am făcut o prostie! Nu trebuia să vin!...

Mă uit la ea, ca la o nebună:

-- De ce?!?... Măi, ție chiar nu ți-a plăcut?...

-- Ce mi-ai făcut la sfârșit, în nici un caz!...

-- Și... de ce nu mi-ai spus?!?...

Se uită-n bălării, cu toate că n-am așa ceva în baie, iar fereastra, oricum, este închisă:

-- Ce era să-ți fac? Să-ți stric tot cheful?!?...

Mă repliez:

-- Gata, pui mic, lasă-mă să te spăl, ca pe un bebe!...

Nu mai pierd nici o secundă -- îi pun dușul în cap, o șamponez, o masez, din creștet până-n tălpi...

Când ieșim din baie, este deja ora opt, cafelele reci, dar compensez cu niște sandwich-uri calde...

Mă ia la ture:

-- Am treabă la minister! Cum mă duc eu acum, parcă ieșită de la bordel?!?...

--?!?...

-- Numai alea, din ce știu, își spală părul în zorii zilei!...

--?!?...

Sincer, habar n-am ce să-i răspund, dacă e ceva de răspuns la un asemenea comentariu...

În sfârșit, intru și eu în funcțiune -- mă refer la mansardă -- că doar am și alte capete, nu numai cel dintre picioare:

-- Pui mic, te poți duce la ei și aproape de prânz, că n-oi fi având de făcut prezența, la prima oră!...

-- Da, dar o să sune șeful -- știe că am luat trenul de noapte...

-- Sună-l pe șef și spune-i că a intervenit ceva, nu contează ce...

Râde:

-- Hai că acum ne-am mai și înrudit! O să-i spun că ești... vară-mea!...

Mă și văd în rochie, cu mustața rasă și cu cercei în urechi!...

-- Zi-i ce vrei, că doar n-o să ne faci cunoștință!...

Nu-mi spune, dar mă prind, chiar dacă n-am băut lapte de dimineață...

Ea și cu șeful, o cam ard, la foc mic, sau cum o fi!...

Deh, om însurat, fără mari posibilități de manevră, iar fata, clar, capabilă, nu numai din punct de vedere profesional...

Îmi trântește o chestie, de mă lasă mască...

Cică vrea să se mărite, la București, cu un om cu relații, cu care să se și înțeleagă, că bani are, dar vrea să plece din urbea lor, că prea a avut de-a face cu bărbați însurați, cu obligații, chestii...

Nu numai că mi-am luat liber, dar, imediat după plecarea duduii, o sun pe Doina, fată bună și... bună prietenă, chiar dacă, uneori, destul de des, ne dăm cu cracii-n sus!...

O găsesc la birou -- lasă totul și vine.

În fine, pe la trei apare și blonda pusă pe măritiș.

Deschide Doina:

-- Domniță scumpă, vezi să nu pierzi trenul!...

Doina râde de se prăpădește:

-- Băăăăiiii!Nu numai că-ți sunt prietenă, confesoare, sclavă și tot ce-ți dorești, dar uite-mă și-n postura de gardă de corp!...

Râde, parcă și mai tare:

-- Ce speriat ești!...

Sunt, pentru că sunt tânăr! Mult prea tânăr pentru asemenea aventuri!...

Report Story

byScorpio58© 0 comments/ 1726 views/ 0 favorites

Share the love

Report a Bug

1 Pages:1

Va rugam sa Dati un Calificativ Acestui Text:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments  - Click here to add a comment to this story

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel